Pristatymas

Prekių pristatymas

1. Tuo atveju, jei Pirkėjas pasirinko užsakytų prekių pristatymo paslaugą, prekes Pirkėjui Lietuvos Respublikoje atlygintinai pristato Pirkėjo pasirinktas Kurjeris (fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs sutartį su el. parduotuve www.kilimukai.shopinn.lt dėl prekių pristatymo Pirkėjui).

2. Prekių pristatymo mokestis pridedamas prie Pirkėjo užsakytų prekių kainos.

3. Prekių pristatymo mokestis gali būti fiksuotas ar priklausyti nuo pristatomos prekės svorio ir išmatavimų. Užsakius didelių išmatavimų prekes ir Pirkėjui pageidaujant, kad Kurjeris atliktų prekės užnešimo paslaugą, ši paslauga apmokestinama papildomai, pagal galiojančius Kurjerio įkainius.

4. Prekės pristatomos Pirkėjo pasirinktu laiku. Tuo atveju, jei dėl nuo Pardavėjo ir/ar Kurjerio nepriklausančių aplinkybių prekių negalima pristatyti Pirkėjo pasirinktu laiku, su Pirkėju susisiekiama telefonu ir suderinamas kitas pristatymo laikas.

5. Kiekvieną kartą likus ne mažiau kaip 1 val. iki prekių pristatymo, Pirkėjui išsiunčiama trumpoji SMS žinutė, kurioje primenama apie užsakymą.

6. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Kurjeris nurodytu adresu neranda Pirkėjo, prekės atiduodamos bet kuriam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7. Jei Kurjeris nurodytu adresu neranda Pirkėjo ar pilnamečio asmens, kuriam galėtų atiduoti prekes, Kurjeris laukia 10 min. Dėl Pirkėjo kaltės nepristatytos prekės pakartotinai nepristatomos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį pristatymą. Pinigai už nepristatytas prekes (atskaičius pristatymo mokestį) grąžinami Pirkėjui į banko sąskaitą, iš kurios prekės buvo apmokėtos arba kurią raštu nurodo Pirkėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią prekės turėjo būti pristatytos Pirkėjui.

8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

9. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.

10. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius Kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymo sąlygas.

11. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas turi teisę nepriimti siuntos. Tokiu atveju, Kurjeris kartu su Pirkėju užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

12. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas pilnametis asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

13. Kai prekės kaina viršija 500 Lt, prekė perduodama, prekės perdavimo metu prekės perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją. Jei prekes priims ne Pirkėjas ir prekės kaina viršija 500 Lt, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją papildomos informacijos laukelyje.

14. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

15. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.